โรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคหัวใจและหลอดเลือด

เกิดจาก

หลอดเลือดเสื่อมสภาพ เกิดปัญหาหลอดเลือดแดงแข็งและอุดตัน ทำให้เลือดไปหล่อเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ในร่างกายไม่สะดวก หากเกิดกับอวัยวะที่สำคัญก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ

นำไปสู่

โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์อัมพาต) ไตวายเรื้อรัง เลือดไม่ไปเลี้ยงบริเวณขาและเท้า

ใครเสี่ยง

คนอ้วนน้ำหนักเกิน กินเก่ง กินหวานจัด มันจัด เค็มจัด ดื่มเหล้าเบียร์ สูบบุหรี่ กินผักผลไม้น้อย ไม่ออกกำลัง เครียดจัด

ป้องกันได้โดย

1. ควบคุมการกิน ปริมาณพอเหมาะ ครบ 5 หมู่ สัดส่วนเหมาะสม ไม่กินแป้งมาก เน้นผักผลไม้เส้นใยสูง ธัญพืช เลี่ยงหวานจัด เค็มจัด มันจัด
2. งดเหล้า เบียร์และบุหรี่
3. น้ำหนักเกินควรลดน้ำหนัก วัดรอบเอวไม่เกินส่วนสูง (เซนติเมตร) หาร 2
4. ออกกำลังกาย อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3-5 วัน
5. แบ่งเวลาผ่อนคลายจิตใจ หากิจกรรมคลายเครียด

โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
การรักษาผู้มีภาวะสมองเสื่อมแบบใช้ยา
ยาสำหรับรักษาผู้มีภาวะสมองเสื่อมมี 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มยาชะลอภาวะสมองเสื่อม และ กลุ่มยาจิตเวช
โรคความดันโลหิตสูง
โรค “เพชฌฆาตเงียบ” มักไม่มีอาการ แต่สามารถควบคุมได้ถ้ารักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ ส่วนใหญ่หาสาเหตุชัดเจนไม่พบ ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
เตรียมตัวสู่วัยสูงอายุคุณภาพอย่างไร
ข้อมูลจากกรมอนามัยพบว่า จากจำนวนผู้สูงอายุประมาณ 10 ...
ทำอย่างไร เมื่อรู้ตัวว่ามีภาวะสมองเสื่อม
เมื่อพบว่าตนเองมีภาวะสมองเสื่อม ต้องค่อย ๆ ตั้งสติ ...
การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม
ผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมต้องอุ่นร่างกาย และ cool down อย่างเพียงพอ ...
พูดซ้ำถามซ้ำทำเครียดทั้งวัน
หลายบ้านอาจเจอปัญหาคล้ายกันนั่นก็คือ ผู้สูงอายุพูดเรื่องเดิมซ้ำ ๆ ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.