โรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคหัวใจและหลอดเลือด

เกิดจาก

หลอดเลือดเสื่อมสภาพ เกิดปัญหาหลอดเลือดแดงแข็งและอุดตัน ทำให้เลือดไปหล่อเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ในร่างกายไม่สะดวก หากเกิดกับอวัยวะที่สำคัญก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ

นำไปสู่

โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์อัมพาต) ไตวายเรื้อรัง เลือดไม่ไปเลี้ยงบริเวณขาและเท้า

ใครเสี่ยง

คนอ้วนน้ำหนักเกิน กินเก่ง กินหวานจัด มันจัด เค็มจัด ดื่มเหล้าเบียร์ สูบบุหรี่ กินผักผลไม้น้อย ไม่ออกกำลัง เครียดจัด

ป้องกันได้โดย

1. ควบคุมการกิน ปริมาณพอเหมาะ ครบ 5 หมู่ สัดส่วนเหมาะสม ไม่กินแป้งมาก เน้นผักผลไม้เส้นใยสูง ธัญพืช เลี่ยงหวานจัด เค็มจัด มันจัด
2. งดเหล้า เบียร์และบุหรี่
3. น้ำหนักเกินควรลดน้ำหนัก วัดรอบเอวไม่เกินส่วนสูง (เซนติเมตร) หาร 2
4. ออกกำลังกาย อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3-5 วัน
5. แบ่งเวลาผ่อนคลายจิตใจ หากิจกรรมคลายเครียด

โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
การรักษาผู้มีภาวะสมองเสื่อมแบบใช้ยา
ยาสำหรับรักษาผู้มีภาวะสมองเสื่อมมี 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มยาชะลอภาวะสมองเสื่อม และ กลุ่มยาจิตเวช
โรคความดันโลหิตสูง
โรค “เพชฌฆาตเงียบ” มักไม่มีอาการ แต่สามารถควบคุมได้ถ้ารักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ ส่วนใหญ่หาสาเหตุชัดเจนไม่พบ ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
สมุนไพรช่วยบำบัดอาการสมองเสื่อมได้หรือไม่
มีการกล่าวถึงพืชและสมุนไพรบางชนิดว่าช่วยรักษาอาการสมองเสื่อมได้ ...
อุปกรณ์ช่วยการอาบน้ำ
อุปกรณ์อาบน้ำ ควรติดป้ายขวดแชมพู สบู่ ยาสีฟันให้แยกได้ชัดเจน ...
แหล่งซื้ออุปกรณ์การดูแลผู้ป่วย
ปัญหาและแนวทางการรับมือด้านพฤติกรรม อารมณ์ และการรู้คิด
พยายามมองที่คุณค่าในตัวผู้มีภาวะสมองเสื่อมที่เคยเป็น ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.