โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs เกิดจากอะไรบ้าง

กลุ่มโรคไม่ติดต่อส่วนใหญ่เป็นผลมาจากพฤติกรรมการกิน และการใช้ชีวิต ได้แก่

- กินอาหารที่มีไขมันสูง เช่น หนังสัตว์ มันสัตว์ เครื่องในสัตว์ ไข่แดง กะทิ และอาหารทะเล มากเกินไป
- กินอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง เช่น ของทอด ของมัน เบเกอรี่ ไอศกรีม ฯลฯ มากเกินไป
- กินอาหารที่หวานจัดมากเกินไป
- ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป
- ขาดการออกกำลังกาย หรือไม่สม่ำเสมอ
- ทำน้ำหนักตัวให้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
เรียบเรียงจาก หนังสือ รู้-เฒ่า-ทัน-สุข
ผู้เขียน : รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล
กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
โรคเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นโรคที่เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เพราะหลอดเลือดแดงแข็งและตีบตัน ...
ความดันโลหิตสูงลดลงดีกว่านะ
การลดน้ำหนัก จะทำให้ความดันโลหิตลดลงด้วย
บทความอื่นที่น่าสนใจ
ปรับใจยอมรับ อัลไซเมอร์ ของแม่
คุณแม่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์มา 8 ปีแล้ว ...
น่ารู้เกี่ยวกับโปรตีน
โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีมากใน เนื้อสัตว์ ไข่ นม ถั่วเมล็ดแห้ง ...
การออกกำลังกายสำหรับผู้มีภาวะสมองเสื่อม
สมองเสื่อมก็ออกกำลังกายได้ แนะนำการออกกำลังกายแบบแอโรบิค และ ...
ปัญหาและแนวทางการรับมือด้านพฤติกรรม อารมณ์ และการรู้คิด
พยายามมองที่คุณค่าในตัวผู้มีภาวะสมองเสื่อมที่เคยเป็น ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.