เป็นโรคก็ออกกำลังกายได้

แต่ก่อนอื่นอยากฝากข้อแนะนำการออกกำลังกาย ไว้ดังนี้
1. ค่อยเป็นค่อยไป
2. เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย
3. ไม่ควรกลั้นหายใจในการออกกำลังกาย
4. เลือกกิจกรรมที่ทำติดต่อได้อย่างสม่ำเสมอ รู้สึกผ่อนคลายและสนุกสนาน
5. ควรมีเพื่อน หรือคนในครอบครัวร่วมออกกำลังกายด้วย
6. เมื่อรู้สึกเวียนศีรษะ ตามัว หูอื้อ ใจสั่น หายใจไม่ทัน เจ็บหน้าอก ต้องหยุดการออกกำลังกายทันที
7. ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
เรียบเรียงจาก หนังสือ รู้-เฒ่า-ทัน-สุข
ผู้เขียน : นายกฤษณะ นิลสาย และนางสาวจุฑารัตน์ ภัทรเกษวิทย์
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คอเลสเตอรอลในเลือดสูง..ลดได้..ง่ายจริงๆ
รู้แล้วว่าพืช ผัก ผลไม้ ไม่มีคอเลสเตอรอล กินมังสวิรัติบ้างบางมื้อจะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้
ประเมินความพร้อมทางกาย
ก่อนเริ่มต้นโปรแกรมการออกกำลังกายควรประเมินความพร้อมของตัวเองก่อน ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
แนะนำเกี่ยวกับสมองเสื่อม
สมองเสื่อมคืออะไร เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง ...
มาลองลดน้ำหนักกันดูอีกสักครั้งไหม
ใครเคยลดน้ำหนักแล้วไม่ได้ผลบ้าง อย่าเพิ่งท้อใจ มาลองกันใหม่ ...
รู้แน่อย่างไรว่าเป็นสมองเสื่อม
คุณหมอจะวินิจฉัยว่าเป็นสมองเสื่อม ...
นอนไม่พอเสี่ยงสมองเสื่อม
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.