หลักการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

การออกกำลังในผู้สูงอายุมีหลายแบบ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่

1. พัฒนาระบบไหลเวียนโลหิตทำให้หัวใจและปอดแข็งแรง ช่วยควบคุมโรคเรื้องรังไมติดต่อ ลดความเสี่ยงมะเร็งบางประเภท อายุยืนยาว

2. พัฒนาความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ

3. พัฒนาความยืดหยุ่น

4. พัฒนาระบบประสาทกล้ามเนื้อช่วยเรื่องการทรงตัว
การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุโดยทั่วไป คือ ออกกำลังกายด้วยความหนักปานกลาง ร่วมกับการฝึกกล้ามเนื้อ สำหรับผู้ที่เริ่มต้น หรือมีเวลาจำกัด อาจจะออกกำลังกายแบบสะสม 10 นาที สะสมระหว่างวันให้ได้อย่างน้อย 30 นาที
ผู้สูงอายุควรออกกำลังกายแบบค่อยเป็นค่อยไป สามารถเพิ่มเวลาให้มากขึ้นได้ เงื่อนไขของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน ควรเลือกรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับตนเองโดยพิจารณาจากสมรรถภาพทางกายและปัญหาสุขภาพ
เรียบเรียงจาก หนังสือ รู้-เฒ่า-ทัน-สุข
ผู้เขียน : นายกฤษณะ นิลสาย และนางสาวจุฑารัตน์ ภัทรเกษวิทย์  
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทำให้ทราบระดับความสามารถของร่างกายในการออกกำลังกาย หรือการทำกิจกรรมต่างๆ ...
การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิต
การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิตทำให้หัวใจและปอดแข็งแรง ช่วยควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ
สุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุมีผลต่อสุขภาพร่างกาย ...
แนะนำสถานที่ให้คำปรึกษา
เมื่อเกิดปัญหาด้านกฏหมาย/สิทธิ/สวัสดิการ เราปรึกษาหน่วยงานไหนได้บ้าง
โอบรักให้อุ่นใจ
โรคอัลไซเมอร์ไม่เพียงส่งผลกระทบกับผู้มีภาวะสมองเสื่อม ...
แบบประเมินความสามารถในการดูแลกิจวัตรประจำวัน
เพื่อให้รู้ว่าคน ๆ หนึ่งคนมีปัญหาการใช้ชีวิตประจำวันหรือไม่ ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.