หลักการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

การออกกำลังในผู้สูงอายุมีหลายแบบ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่

1. พัฒนาระบบไหลเวียนโลหิตทำให้หัวใจและปอดแข็งแรง ช่วยควบคุมโรคเรื้องรังไมติดต่อ ลดความเสี่ยงมะเร็งบางประเภท อายุยืนยาว

2. พัฒนาความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ

3. พัฒนาความยืดหยุ่น

4. พัฒนาระบบประสาทกล้ามเนื้อช่วยเรื่องการทรงตัว
การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุโดยทั่วไป คือ ออกกำลังกายด้วยความหนักปานกลาง ร่วมกับการฝึกกล้ามเนื้อ สำหรับผู้ที่เริ่มต้น หรือมีเวลาจำกัด อาจจะออกกำลังกายแบบสะสม 10 นาที สะสมระหว่างวันให้ได้อย่างน้อย 30 นาที
ผู้สูงอายุควรออกกำลังกายแบบค่อยเป็นค่อยไป สามารถเพิ่มเวลาให้มากขึ้นได้ เงื่อนไขของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน ควรเลือกรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับตนเองโดยพิจารณาจากสมรรถภาพทางกายและปัญหาสุขภาพ
เรียบเรียงจาก หนังสือ รู้-เฒ่า-ทัน-สุข
ผู้เขียน : นายกฤษณะ นิลสาย และนางสาวจุฑารัตน์ ภัทรเกษวิทย์  
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทำให้ทราบระดับความสามารถของร่างกายในการออกกำลังกาย หรือการทำกิจกรรมต่างๆ ...
การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิต
การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิตทำให้หัวใจและปอดแข็งแรง ช่วยควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
น่ารู้เกี่ยวกับโปรตีน
โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีมากใน เนื้อสัตว์ ไข่ นม ถั่วเมล็ดแห้ง ...
น่ารู้เกี่ยวกับวิตามินและเกลือแร่
วิตามินและเกลือแร่ เป็นสารอาหารที่มีมากในอาหารหมู่ที่ 3 คือ พืชผัก ...
วางแผนการเงินเพื่อความมั่นคงในวัยสูงอายุ
ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ...
การดูดเสมหะในปาก
การดูดเสมหะเป็นการขจัดน้ำลายหรือเสมหะซึ่งกีดขวางทางเดินหายใจของผู้ที่มีเสมหะมากและไอเอาออกมาเองได้ไม่ดีนัก
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.