สุขภาพกาย-ใจ
images/article/ac-105.jpg
หน้าหนาวควรระวังสุขภาพของผู้มีภาวะสมองเสื่อมเป็นพิเศษ ...
อ่านบทความ
images/article/ac-121.jpg
เทศกาลตรุษจีนเป็นวันที่ทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา เพื่อไหว้เทพเจ้า ไหว้บรรพบุรุษ ...
อ่านบทความ
images/article/ac-122.jpg
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมอาจสูญเสียความจำและความเข้าใจในเรื่องต่างๆ แต่อารมณ์ความรู้สึกนั้นยังคงอยู่ ...
อ่านบทความ
images/article/ac-27.jpg
เมื่อผู้มีภาวะสมองเสื่อมมีสุขอนามัยที่ดี ช่วยป้องกันปัญหาแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจตามมาได้ ...
อ่านบทความ
images/article/ac-28.jpg
ผู้ป่วยสมองเสื่อมที่กินดีอยู่ดี กินได้ กินอิ่ม กินอร่อย กินแล้วมีแรง ไม่ซีด ไม่ล้ม ลืมช้าลง
อ่านบทความ
images/article/ac-29.jpg
การออกกำลังกายเป็นประจำ ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ทำให้เลือดนำออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น
อ่านบทความ
images/article/ac-30.jpg
เมื่อผู้มีภาวะสมองเสื่อมมีสุขภาพช่องปากที่ดี กินข้าวได้อร่อย ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพและชีวิตโดยรวม
อ่านบทความ
images/article/ac-31.jpg
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมมักจะอยู่ในวัยสูงอายุ ร่างกายอ่อนแอกว่าวัยหนุ่มสาว เสี่ยงรับเชื้อโรคสูงตามวัย ...
อ่านบทความ
images/article/ac-32.jpg
การพาผู้มีภาวะสมองเสื่อมไปพบแพทย์ตามนัดมีความสำคัญ แต่การพบแพทย์แต่ละครั้งอาจไม่ง่ายนัก ...
อ่านบทความ
images/article/ac-79.jpg
การบริหารร่างกายให้กับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เน้นเพื่อป้องกันการเกิดข้อยึดติด...
อ่านบทความ