ความปลอดภัยในบ้าน
images/article/ac-102.jpg
ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในอันดับต้น ๆ ผู้มีภาวะสมองเสื่อมมีโอกาสเกิดอันตรายได้ง่าย ...
อ่านบทความ
images/article/ac-33.jpg
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ มีปัญหาสายตามองเห็นไม่ชัด เคลื่อนไหวติดขัด ...
อ่านบทความ
images/article/ac-47.jpg
ค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนเฉพาะจุดเสี่ยงเกิดอันตราย อย่าจัดบ้านใหม่หมด ไม่ควรเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์หลัก
อ่านบทความ
images/article/ac-34.jpg
ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมจะเสี่ยงหกล้มมากกว่าผู้สูงอายุทั่วไปถึง 8 เท่า การปรับ “บ้าน” ...
อ่านบทความ
images/article/ac-48.jpg
ปัญหาที่พบเมื่อผู้มีภาวะสมองเสื่อมต้องย้ายบ้าน ติดบ้าน ไม่ยอมย้าย แปลกที่ ไปไม่นานร้องกลับบ้าน หลงทิศ ...
อ่านบทความ
images/article/ac-35.jpg
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมที่หายออกจากบ้าน มักจะมีพฤติกรรมเดินหลง เมื่อออกไปนอกบ้านกับครอบครัว ...
อ่านบทความ
images/article/ac-37.jpg
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมจะหลงลืม ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ คล้ายกับเด็กเล็ก ...
อ่านบทความ