#เข้าใจสมองเสื่อม
พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้อง หรือสามีภรรยา ...
อ่านบทความ
เมื่อมีภาวะสมองเสื่อม จะมีปัญหาความจำ และปัญหาด้านอื่น ๆ อีก เช่น ...
อ่านบทความ
บ้านที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุควร… ปลอดภัย ...
อ่านบทความ
ภาวะสมองเสื่อม หมายถึง ภาวะที่ความสามารถของสมองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ...
อ่านบทความ
ภาวะสมองเสื่อม เกิดได้จากหลายสาเหตุ ...
อ่านบทความ
ผู้มีความเสี่ยงสมองเสื่อมจากสมองขาดเลือด ได้แก่ ...
อ่านบทความ
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมนั้น ลืมเลือนสิ่งใหม่ ...
อ่านบทความ
พ่อแม่มีลูกหลายคน และต้องการพึ่งพาลูกทุกคน การขอความร่วมมือ ...
อ่านบทความ
การดูแลพ่อสมองเสื่อมในขณะที่ลูกป่วยด้วยโรคเอสแอลอี ...
อ่านบทความ
แม่ยังคงมีความรักเปี่ยมล้นให้เสมอ แต่โรคอัลไซเมอร์ ...
อ่านบทความ
คุณแม่ของผมเกิดเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2492 ...
อ่านบทความ
เมื่อถึงเทศกาลเฉลิมฉลองหลายครอบครัวพากันไปเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ ...
อ่านบทความ