On The Move
เมื่อถึงวัยสูงอายุมักจะพบปัญหาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือปัสสาวะเล็ด ส่งผลต่อการใช้ชีวิตตามปกติ ...
อ่านต่อ
ผู้ดูแลทุกท่านทราบดีว่าการอยู่กับผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นเป็นงานหนัก ทั้งดูแลความเป็นอยู่ ...
อ่านต่อ
วันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension Day)
อ่านต่อ
เพื่อท่าน เพื่อผู้ที่ท่านรัก และเครือข่ายเพื่อนผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม
อ่านต่อ
อังคารที่ 3 ตุลาคม 66 เวลา 13.30 -16.00 น. งานเสวนา&workshop หัวข้อ "สูงวัย สมองสดใส เพราะกายใจแข็งแรง" ผศ.พญ.สิรินทร ...
อ่านต่อ
โรคและอาการผิดปกติทางสมองเป็นหนึ่งในบรรดาโรคที่เป็นสาเหตุหลักของความพิการและเสียชีวิต ...
อ่านต่อ
ความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุที่สำคัญสาเหตุหนึ่งของภาวะสมองเสื่อม 17 พฤษภาคม 2566 วันความดันโลหิตสูงโลก
อ่านต่อ
สัปดาห์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโลก 24-30 เมษายน ดูแล ใส่ใจ อย่าลืม ! เสริมภูมิคุ้มกันให้ผู้มีภาวะสมองเสื่อม
อ่านต่อ
นายกสมาคมผุ้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ให้สัมภาษณรามาแชนแนล เนื่องในวันผู้สูงอายุ 13 เมษายน 2566 ...
อ่านต่อ
เวลาพูดถึงการดูแลสุขภาพเรามักจะนึกถึงเรื่องของอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อนกายใจ ...
อ่านต่อ
ลดอ้วน ลดเสี่ยงหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง อัมพฤกษ์-อัมพาต สมองเสื่อม
อ่านต่อ
เนื่องในเดือนแห่งความรัก เว็บไซต์ CaregiverThai.com พลังใจสู้สมองเสื่อม โดยสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ...
อ่านต่อ
แม้พ่อเปลี่ยนไปแต่รักของลูกไม่เปลี่ยนแปลง
อ่านต่อ
เพราะเบาหวานเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม และเป็นโรคอันตราย ...
อ่านต่อ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวแพลตฟอร์ม CaregiverThai.com ...
อ่านต่อ