น่ารู้เกี่ยวกับโปรตีน

โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีมากใน เนื้อสัตว์ ไข่ นม ถั่วเมล็ดแห้ง นอกจากนี้ อาหารหมู่นี้ยังให้วิตามินและเกลือแร่ด้วย 
โปรตีนจากสัตว์จะมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอกับความต้องการของร่างกายดีกว่าโปรตีนจากพืช
โปรตีนจำเป็นสำหรับการทำงานของร่างกาย แต่ถ้ากินมากไปตับ ไต ทำงานหนัก อาจอักเสบได้ และเกิดกรดยูริกในเลือดสูงได้เพราะกรดยูริก คือ ของเสียที่ได้จากการเผาผลาญโปรตีน
วัยผู้ใหญ่ ควรกินโปรตีนที่ย่อยง่าย เช่น ไก่ ปลา นม เต้าหู้ 

ผู้ใหญ่ต้องการโปรตีน ประมาณ 1 กรัม/นน.ตัว 1 กก./วัน เช่น น้ำหนัก 50 กิโลกรัมต้องกินโปรตีน 50 กรัม/วัน

ปริมาณโปรตีน
เนื้อไก่สุกไม่ติดหนัง ขนาดหนึ่งฝ่ามือผู้ใหญ่ ชิ้นหนาประมาณ 1 ซ.ม. มีปริมาณโปรตีน 22 กรัม 
ไข่ไก่ ไข่เป็ด ขนาดเบอร์ 3 มีปริมาณโปรตีน 6 กรัม
เต้าหู้ไข่หลอดเล็ก มีปริมาณโปรตีน 5 กรัม 
สารอาหารที่ร่างกายต้องการ 6 กลุ่ม 
มีความจำเป็นต้องกินให้ครบในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย 
กลุ่มที่ 1 โปรตีน : เนื้อสัตว์ ไข่ นม ถั่วเมล็ดแห้ง
กลุ่มที่ 2 คาร์โบไฮเดรต : ข้าว เผือก มัน และน้ำตาล 
กลุ่มที่ 3 และ 4 วิตามินและเกลือแร่ : ผัก ผลไม้
กลุ่มที่ 5 ไขมัน : ไขมันจากสัตว์และพืช
กลุ่มที่ 6 : น้ำ   
เรียบเรียงจากหนังสือ รู้-เฒ่า-ทัน-สุข
ผู้เขียน : รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล
กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
สารอาหารที่ร่างกายต้องการ 6 กลุ่ม
อาหาร คือ สิ่งที่เรากินแล้วมีประโยชน์กับร่างกายไม่ให้โทษ ยกเว้นว่าอาหารนั้นสกปรก ติดเชื้อ ...
น่ารู้เกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต
คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่มีมากในอาหารหมู่ที่ 2 ข้าว เผือก มัน และน้ำตาล
บทความอื่นที่น่าสนใจ
การให้ออกซิเจนที่บ้าน
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมที่มีภาวะเหนื่อย เพลียจากการหายใจไม่อิ่ม ...
การกอดช่วยผู้มีภาวะสมองเสื่อมได้อย่างไร
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมอาจสูญเสียความจำและความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ...
วันวาน ณ ปัจจุบัน
แนวทางการป้องกันภาวะสมองเสื่อม
จะดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลจากภาวะสมองเสื่อม ปรับเปลี่ยนการกิน ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.