กายพร้อม
images/article/ac-162.jpg
การออกกำลังกายที่เหมาะสมเป็นยาที่ดีที่สุด ในการดูแลรักษาและพัฒนาร่างายของตนเอง ...
อ่านบทความ
images/article/ac-163.jpg
ก่อนเริ่มต้นโปรแกรมการออกกำลังกายควรประเมินความพร้อมของตัวเองก่อน ...
อ่านบทความ
images/article/ac-164.jpg
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทำให้ทราบระดับความสามารถของร่างกายในการออกกำลังกาย หรือการทำกิจกรรมต่างๆ ...
อ่านบทความ
images/article/ac-165.jpg
การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุโดยทั่วไป คือ ออกกำลังกายด้วยความหนักปานกลาง ...
อ่านบทความ
images/article/ac-166.jpg
การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิตทำให้หัวใจและปอดแข็งแรง ช่วยควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง ...
อ่านบทความ
images/article/ac-167.jpg
เป็นการใช้กล้ามเนื้อในการออกแรงโดยมีน้ำหนักภายนอกเป็นแรงต้าน หรือน้ำหนักของตัวเองเป็นแรงต้าน ได้แก่ ...
อ่านบทความ
images/article/ac-168.jpg
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อสามารถทำได้ทุกวัน ทุกหนึ่งชั่วโมง สำหรับผู้ที่นั่งทำงานนาน ๆ ...
อ่านบทความ
images/article/ac-169.jpg
เช่น โยคะ ไทชิ ฝึกการทรงตัว ฝึกเดินต่อเท้า เป็นต้น เป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการหกล้ม
อ่านบทความ
images/article/ac-170.jpg
ออกกำลังกายต้อง “ไม่หักโหม” อยากรู้ว่าหักโหมไปหรือไม่มาทดสอบกัน
อ่านบทความ
images/article/ac-171.jpg
โรคหัวใจก็ออกกำลังกายได้ เพียงแต่ต้องเลือกให้เหมาะสมกับข้อจำกัดของร่างกายแต่ละคน
อ่านบทความ
images/article/ac-172.jpg
ผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ควรหลีกเลี่ยงการกลั้นหายใจขณะออกกำลังกายด้วยแรงต้าน ...
อ่านบทความ
images/article/ac-173.jpg
สมองเสื่อมก็ออกกำลังกายได้ แนะนำการออกกำลังกายแบบแอโรบิค และ ออกกำลังกายแบบ Resistance exercise
อ่านบทความ
images/article/ac-174.jpg
การควบคุมน้ำหนัก ควรออกกำลังกายให้ได้ 150 นาที/สัปดาห์ และมีการออกกำลังกายทุกวัน
อ่านบทความ
images/article/ac-175.jpg
ผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมต้องอุ่นร่างกาย และ cool down อย่างเพียงพอ เพื่อลดอาการปวด ...
อ่านบทความ
images/article/ac-176.jpg
ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนอาจมีข้อจำกัดในการออกกำลังกาย แต่เลือกออกกำลังกายประเภทที่เหมาะสม
อ่านบทความ
images/article/ac-177.jpg
แนะนำการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุในแต่ละสัปดาห์
อ่านบทความ