#สุขภาพต้องดูแล
เมื่อถึงเทศกาลเฉลิมฉลองหลายครอบครัวพากันไปเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ ...
อ่านบทความ
หน้าหนาวควรระวังสุขภาพของผู้มีภาวะสมองเสื่อมเป็นพิเศษ ...
อ่านบทความ
เทศกาลตรุษจีนเป็นวันที่ทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา ...
อ่านบทความ
เมื่อผู้มีภาวะสมองเสื่อมมีสุขอนามัยที่ดี ...
อ่านบทความ
ผู้ป่วยสมองเสื่อมที่กินดีอยู่ดี กินได้ กินอิ่ม กินอร่อย กินแล้วมีแรง ...
อ่านบทความ
การออกกำลังกายเป็นประจำ ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ...
อ่านบทความ
เมื่อผู้มีภาวะสมองเสื่อมมีสุขภาพช่องปากที่ดี กินข้าวได้อร่อย ...
อ่านบทความ
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมมักจะอยู่ในวัยสูงอายุ ...
อ่านบทความ
การกลืนลำบากเกิดขึ้นกับผู้มีภาวะสมองเสื่อมในระยะอาการใดก็ได้ ...
อ่านบทความ
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมที่เคลื่อนไหวลำบาก ต้องการการดูแล ...
อ่านบทความ
การสระผมเป็นการขจัดสิ่งสกปรกบริเวณหนังศีรษะ ลดเหงื่อและสิ่งสกปรก ...
อ่านบทความ
การดูแลสิ่งแวดล้อมรอบเตียง และการดูแลผ้าปูเตียงให้สะอาด ...
อ่านบทความ
ค่าความดัน คือ แรงดันในหลอดเลือด ช่วงหัวใจบีบตัวและคลายตัว ...
อ่านบทความ
ผู้สูงอายุ ...
อ่านบทความ
เมื่อถึงวัยสูงอายุ ประสิทธิภาพการทำงานภายในร่างกายลดลง ...
อ่านบทความ
ผู้สูงอายุมักมีปัญหานอนไม่หลับ ...
อ่านบทความ