#ออกกำลังกาย
โรคเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นโรคที่เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ...
อ่านบทความ
กลุ่มโรคไม่ติดต่อส่วนใหญ่เป็นผลมาจากพฤติกรรมการกิน และการใช้ชีวิต
อ่านบทความ
การลดน้ำหนัก จะทำให้ความดันโลหิตลดลงด้วย
อ่านบทความ
ถ้าเราเป็นเบาหวานแล้ว ไม่ต้องกลัว ต้องดูแลรูปร่างไม่ให้อ้วน ...
อ่านบทความ
ส่วนใหญ่ของไขมันที่เห็นด้วยตาเปล่าในอาหาร คือ ไตรกลีเซอไรด์ อาหารมัน ...
อ่านบทความ
รู้แล้วว่าพืช ผัก ผลไม้ ไม่มีคอเลสเตอรอล ...
อ่านบทความ
การออกกำลังกายที่เหมาะสมเป็นยาที่ดีที่สุด ...
อ่านบทความ
ก่อนเริ่มต้นโปรแกรมการออกกำลังกายควรประเมินความพร้อมของตัวเองก่อน ...
อ่านบทความ
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ...
อ่านบทความ
การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุโดยทั่วไป คือ ...
อ่านบทความ
การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิตทำให้หัวใจและปอดแข็งแรง ...
อ่านบทความ
เป็นการใช้กล้ามเนื้อในการออกแรงโดยมีน้ำหนักภายนอกเป็นแรงต้าน ...
อ่านบทความ
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อสามารถทำได้ทุกวัน ทุกหนึ่งชั่วโมง ...
อ่านบทความ
เช่น โยคะ ไทชิ ฝึกการทรงตัว ฝึกเดินต่อเท้า เป็นต้น ...
อ่านบทความ
ออกกำลังกายต้อง “ไม่หักโหม” อยากรู้ว่าหักโหมไปหรือไม่มาทดสอบกัน
อ่านบทความ
โรคหัวใจก็ออกกำลังกายได้ ...
อ่านบทความ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ...
อ่านบทความ
สมองเสื่อมก็ออกกำลังกายได้ แนะนำการออกกำลังกายแบบแอโรบิค และ ...
อ่านบทความ
การควบคุมน้ำหนัก ควรออกกำลังกายให้ได้ 150 นาที/สัปดาห์ ...
อ่านบทความ
ผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมต้องอุ่นร่างกาย และ cool down อย่างเพียงพอ ...
อ่านบทความ
ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนอาจมีข้อจำกัดในการออกกำลังกาย ...
อ่านบทความ
แนะนำการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุในแต่ละสัปดาห์
อ่านบทความ