สมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมอง
ผู้มีความเสี่ยงสมองเสื่อมจากสมองขาดเลือด ได้แก่ ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ...
อ่านบทความ
ถ้าพบว่าคนในครอบครัวเริ่มมีอาการสมองเสื่อม ควรเตรียมตัวเตรียมใจ เพราะอาการและการดูแลต่างจากโรคอื่น
อ่านบทความ
คอเลสเตอรอลในเลือดสูง..ลดได้..ง่ายจริงๆ
รู้แล้วว่าพืช ผัก ผลไม้ ไม่มีคอเลสเตอรอล กินมังสวิรัติบ้างบางมื้อจะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้
อ่านบทความ
อุปกรณ์ช่วยพยุงตัว
อุปกรณ์ช่วยพยุงตัว ช่วยป้องกันผู้มีภาวะสมองเสื่อมหกล้ม ควรฝึกหัดการใช้งาน หากไม่เคยใช้มาก่อน ...
อ่านบทความ
ปัญหาของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในระยะต่าง ๆ และแนวทางการรับมือ
แนวทางในการรับมือ กับปัญหาของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม ในระยะต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติ กิจกรรมต่าง ๆ ...
อ่านบทความ
สัญญาณเตือนสมองเสื่อม
การเตรียมพบแพทย์
การจัดยา
การให้อาหารทางสายยางทางจมูก
คอเลสเตอรอลในเลือดสูง..ลดได้..ง่ายจริงๆ
รู้แล้วว่าพืช ผัก ผลไม้ ไม่มีคอเลสเตอรอล กินมังสวิรัติบ้างบางมื้อจะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้
อ่านบทความ
การออกกำลังกายสำหรับผู้มีภาวะสมองเสื่อม
สมองเสื่อมก็ออกกำลังกายได้ แนะนำการออกกำลังกายแบบแอโรบิค และ ออกกำลังกายแบบ Resistance exercise
อ่านบทความ
แนวทางการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
ค่าความดัน คือ แรงดันในหลอดเลือด ช่วงหัวใจบีบตัวและคลายตัว การวัดค่าความดันโลหิต ...
อ่านบทความ
การเป็นผู้อนุบาลผู้มีภาวะสมองเสื่อม
เมื่อผู้มีภาวะสมองเสื่อมมาถึงจุดที่สูญเสียความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจ หรือการดูแลตัวเอง ...
อ่านบทความ