รักสมองต้องรักฟันด้วย  20 มีนาคม วันสุขภาพช่องปากโลก
เวลาพูดถึงการดูแลสุขภาพเรามักจะนึกถึงเรื่องของอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อนกายใจ เรามักจะลืมนึกถึงการดูแลปากและฟัน
อ่านบทความ
จะทำอย่างไรเมื่อคนในครอบครัวมีภาวะสมองเสื่อม
เมื่อคนในครอบครัวมีภาวะสมองเสื่อม ทุกคนในครอบครัวควรร่วมกันทำงานเป็นทีม ปรึกษาแพทย์ ...
อ่านบทความ
ท่ามกลางความทุกข์ ความยากลำบาก ความเหน็ดเหนื่อย และน้ำตาที่ประสบมานั้น ดิฉันพบว่ามี สิ่งงดงาม ...
อ่านบทความ
แนวทางในการสื่อสารกับผู้มีภาวะสมองเสื่อมอย่างเหมาะสม
การดูแลผู้สูงวัยด้วยทัศนคติที่มองมนุษย์เป็นมนุษย์ ...
อ่านบทความ
การดูแลแผลกดทับ
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมนอนติดเตียง มักจะเคลื่อนไหวไม่ได้ และนอนในท่าเดิมเป็นเวลานาน จึงเกิดแผลกดทับ ...
อ่านบทความ
สิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขของ
สิทธิประโยชน์ "คนพิการ" ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ...
อ่านบทความ
ปัญหาและแนวทางการรับมือด้านพฤติกรรม อารมณ์ และการรู้คิด
พยายามมองที่คุณค่าในตัวผู้มีภาวะสมองเสื่อมที่เคยเป็น ทำความเข้าใจว่าการกระทำผิดแปลก ...
อ่านบทความ
สัญญาณเตือนสมองเสื่อม
การดูดเสมหะในปาก
การสระผมผู้ป่วยบนเตียง
โรคความดันโลหิตสูง
โรค “เพชฌฆาตเงียบ” มักไม่มีอาการ แต่สามารถควบคุมได้ถ้ารักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ ส่วนใหญ่หาสาเหตุชัดเจนไม่พบ ...
อ่านบทความ
ยาที่มีฤทธิ์ต้านยาสมองเสื่อม
ข้อควรระวังในการใช้ยารักษาภาวะสมองเสื่อมร่วมกับยากลุ่มอื่น
อ่านบทความ
อุปกรณ์การดูแลแผลกดทับ
การดูแลแผลกดทับ ใช้อุปกรณ์ที่ต่างกันตามระดับแผลกดทับ ผู้นอนติดเตียงเป็นเวลานาน ผิวหนังและเนื้อ ...
อ่านบทความ
แนะนำสถานที่ให้คำปรึกษา
เมื่อเกิดปัญหาด้านกฏหมาย/สิทธิ/สวัสดิการ เราปรึกษาหน่วยงานไหนได้บ้าง
อ่านบทความ