#สูงอายุ
เมื่อถึงวัยสูงอายุจะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ...
อ่านบทความ
วัยสูงอายุมักจะพบกับความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ...
อ่านบทความ
ผู้สูงอายุ ...
อ่านบทความ
สิทธิผู้สูงอายุตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 มาตรา 11 ...
อ่านบทความ
เพื่อให้เกิดเป็น “สังคมเพื่อคนทุกวัย” และให้ผู้สูงอายุที่แข็งแรง ...
อ่านบทความ
เมื่อถึงวัยสูงอายุ ประสิทธิภาพการทำงานภายในร่างกายลดลง ...
อ่านบทความ
ผู้สูงอายุมักมีปัญหานอนไม่หลับ ...
อ่านบทความ
อ้วนไม่อ้วนเราดูที่ปริมาณเนื้อเยื่อไขมันเป็นหลัก ...
อ่านบทความ
ในบางคนที่น้ำหนักไม่เกิน เนื้อเยื่อไขมันไม่เกิน ...
อ่านบทความ
ใครเคยลดน้ำหนักแล้วไม่ได้ผลบ้าง อย่าเพิ่งท้อใจ มาลองกันใหม่ ...
อ่านบทความ
ตัวอย่างการกินอาหารในแต่ละวันสำหรับผู้ที่ใช้พลังงานแตกต่างกัน
อ่านบทความ
น้ำ คือ สารอาหารตัวที่ 6 มีแทรกอยู่ในอาหารทั้ง 5 หมู่ นอกจากนี้ ...
อ่านบทความ
เป้าหมายในชีวิตของคนเราในวัยสูงอายุ มักตอบว่า ...
อ่านบทความ
โรคฟัน ที่สำคัญได้แก่ โรคฟันผุ โรคปริทันต์อักเสบ ทั้ง 2 โรค ...
อ่านบทความ
การดูแลความสะอาดภายในปากและฟันอย่างถูกวิธี ...
อ่านบทความ
ทำไมแปรงฟันทุกวัน แล้วยังฟันผุ ? คำตอบ คือ แปรงไม่ทั่วถึง ...
อ่านบทความ
สุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุมีผลต่อสุขภาพร่างกาย ...
อ่านบทความ
การดูแลผู้สูงอายุให้มีอนามัยช่องปากที่ดี ...
อ่านบทความ
NCDs ย่อมาจาก Non-Communicable Disease คือ โรคไม่ติดต่อ เช่นโรคเรื้อรังต่าง ๆ ได้แก่ ...
อ่านบทความ
โปรดอย่านิ่งนอนใจ !! ความดันโลหิตสูง…หากไม่ทำการรักษา อาจทำให้เกิด ...
อ่านบทความ
แต่ละคนสามารถผลิตอินซูลินต่างกัน ดังนั้น ...
อ่านบทความ
ในคนอ้วนที่ลงพุงมีโอกาสจะเป็นเมแทบอลิกซินโดรมสูงกว่าคนอ้วนแบบอื่น ...
อ่านบทความ
ไขมันอุดตันในหลอดเลือดขนาดกลางและใหญ่ มีพัฒนาการเป็นขั้นตอน
อ่านบทความ
โรคเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นโรคที่เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ...
อ่านบทความ
กลุ่มโรคไม่ติดต่อส่วนใหญ่เป็นผลมาจากพฤติกรรมการกิน และการใช้ชีวิต
อ่านบทความ
การลดน้ำหนัก จะทำให้ความดันโลหิตลดลงด้วย
อ่านบทความ
ส่วนใหญ่ของไขมันที่เห็นด้วยตาเปล่าในอาหาร คือ ไตรกลีเซอไรด์ อาหารมัน ...
อ่านบทความ
รู้แล้วว่าพืช ผัก ผลไม้ ไม่มีคอเลสเตอรอล ...
อ่านบทความ
การออกกำลังกายที่เหมาะสมเป็นยาที่ดีที่สุด ...
อ่านบทความ
ก่อนเริ่มต้นโปรแกรมการออกกำลังกายควรประเมินความพร้อมของตัวเองก่อน ...
อ่านบทความ
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ...
อ่านบทความ
การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุโดยทั่วไป คือ ...
อ่านบทความ
การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิตทำให้หัวใจและปอดแข็งแรง ...
อ่านบทความ
เป็นการใช้กล้ามเนื้อในการออกแรงโดยมีน้ำหนักภายนอกเป็นแรงต้าน ...
อ่านบทความ
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อสามารถทำได้ทุกวัน ทุกหนึ่งชั่วโมง ...
อ่านบทความ
เช่น โยคะ ไทชิ ฝึกการทรงตัว ฝึกเดินต่อเท้า เป็นต้น ...
อ่านบทความ
ออกกำลังกายต้อง “ไม่หักโหม” อยากรู้ว่าหักโหมไปหรือไม่มาทดสอบกัน
อ่านบทความ
โรคหัวใจก็ออกกำลังกายได้ ...
อ่านบทความ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ...
อ่านบทความ
สมองเสื่อมก็ออกกำลังกายได้ แนะนำการออกกำลังกายแบบแอโรบิค และ ...
อ่านบทความ
การควบคุมน้ำหนัก ควรออกกำลังกายให้ได้ 150 นาที/สัปดาห์ ...
อ่านบทความ
ผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมต้องอุ่นร่างกาย และ cool down อย่างเพียงพอ ...
อ่านบทความ
ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนอาจมีข้อจำกัดในการออกกำลังกาย ...
อ่านบทความ
แนะนำการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุในแต่ละสัปดาห์
อ่านบทความ
วัยสูงอายุ เป็นวัยของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายและใจ ...
อ่านบทความ
โรคซึมเศร้าจะเป็นโรคที่พบบ่อยว่าในผู้สูงอายุ เมื่อเทียบกับวัยเด็ก ...
อ่านบทความ
สังเกตอาการของโรคซึมเศร้าได้จากปัญหาการกินการนอน ...
อ่านบทความ
หากสงสัยว่ามีภาวะซึมเศร้าลองทำแบบสอบถามด้วยตนเอง 9 ข้อ ...
อ่านบทความ
เมื่อมีภาวะสมองเสื่อม จะมีปัญหาความจำ และปัญหาด้านอื่น ๆ อีก เช่น ...
อ่านบทความ
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมอาจมีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ เช่น วิตกกังวล ...
อ่านบทความ
เพื่อให้รู้ว่าคน ๆ หนึ่งคนมีปัญหาการใช้ชีวิตประจำวันหรือไม่ ...
อ่านบทความ
“บ้าน” ไม่ใช่แค่ที่นอนแล้วตื่นมาออกไปทำงาน สำหรับหลาย ๆ คน ...
อ่านบทความ
บ้านที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุควร… ปลอดภัย ...
อ่านบทความ
ชุมชนน่าอยู่ หรือเมืองที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ
อ่านบทความ